პროფესიული პრაქტიკიდან დასაქმებამდე

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


პროფესიული პრაქტიკიდან დასაქმებამდე

ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის სტუდენტებმა 2008 წელს გაიარეს პროფესიული პრაქტიკა საქართველოს რიკინიგზის დეპარტამენტში.
უნივერსიტეტსა და რკინიგზის დეპარტამენტს შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე წარმატებული სტუდენტები დეპარტამენტმა დაასაქმა სხვადასხვა თანამდებობაზე. 
 
ფულარიანი ლევან - საქართველოს რკინიგზის სალიანდაგო დეპარტამენტის ბუღალტერიის განყოფილების მასალების აღმრიცხველის თანამდებობაზე.
 

მაისაშვილი ზურაბ - ფილიალ ,,მგზავრთა გადაყვანის“  ფინანსური დეპარტამენტის მმართველობითი აღრიცხვის სექტორის სპეციალისტის თანამდებობაზე.