“ტურიზმის საფუძვლები“

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


“ტურიზმის საფუძვლები“

ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის  II დონის სტუდენტებს 18 და 19 ნოემბერს გასვლითი ლექციები მოდულში “ტურიზმის საფუძვლები“ ჩაუტარდებათ  საქართველოს ტურიზმის დეპარტამენტში. გასვლითი  ლექციის მიზანია ტურიზმის დეპარტამენტის მართვის სისტემის და სტრუქტურის ადგილზე გაცნობა და მიმდინარე პროგრამების და სამომავლო სტრატეგიის შესახებ კომპეტენტური ინფორმაციის მიღება.