სენატის არჩევნები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სენატის არჩევნები

8 ოქტომბერს გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში გაიმართა სტუდენტური თვითმმართველობის სენატის არჩევნები.

სენატი დაკომპლექტდა ორი წარმომადგენელ-სენატორისაგან თითოეული ფაკულტეტიდან. 
10 ოქტომბერს კი გაიმართა ახალგაზრდული სენატის პირველი სხდომა რომლის შედეგადაც სენატორებმა ცნეს თავისი უფლებამოსილება.