მინისტრი ბატონი გია ნოდია უნივერსიტეტში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მინისტრი ბატონი გია ნოდია უნივერსიტეტში

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ბატონი გია ნოდია ვიზიტად იმყოფებოდა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში, სადაც იგი შეხვდა ჟურნალისტების კორპუსს. ჩატარდა მრგვალი მაგიდა საქართველოს განათლების პრობლემატიკის ირგვლივ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მინისტრმა გულდასმით დაათვალიერა უნივერსიტეტი – გაეცნო მის საქმიანობას და მაღალი შეფასება მისცა.