სახელოსნოს სტუდენტების სადიპლომო ნამუშევრების დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სახელოსნოს სტუდენტების სადიპლომო ნამუშევრების დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სატელევიზიო შემოქმედებითი სახელოსნოს სახელოსნოს სტუდენტების სადიპლომო ნამუშევრების დაცვა.

დიპლომების დაცვას ესწრებოდნენ უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი მამუკა თავხელიძე, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი პროფესორი დალი ქადაგიშვილი, სატელევიზიო შემოქმედებითი სახელოსნოს ხელმძღვანელი, პროფესორი თეიმურაზ ფაფერაშვილი. აგრეთვე დიპლომის დაცვას ესწრებოდნენ უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლები.

რუსუდან სუხიტაშვილს, ირაკლი ნარუშვილსა და ლევან ბეშქენაძეს მიეცათ ტელეოპერატორ-დოკუმენტალისტის დიპლომი.