დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი სადისერტაციო საბჭოს სხდომა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი სადისერტაციო საბჭოს სხდომა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი სადისერტაციო საბჭოს ეკონომიკის მიმართულების კომისიის გაფართოებულ სხდომაზე 2008 წლის 3 ივნისს დოქტორანტმა სლავა ფეტელავამ დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია P.H.D თემაზე  -   ”კონკურენციის თეორიის ევოლუცია და ანტიმონოპოლიური რეგულირება საქართველოში\".