,,პროექტი და პროექტის მენეჯმენტი”

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


,,პროექტი და პროექტის მენეჯმენტი”

2008 წლის 3, 4 მაისს 12 საათზე და 7 მაისს 14 საათზე გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ტელე-რადიო ჟურნალისტიკის სპეციალობის III დონის სტუდენტებთან ჩატარდა ვორქ-შოფი თემაზე ,,პროექტი და პროექტის მენეჯმენტი”.
 
პროექტის ხელმძღვანელები:
არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,სამთა”-ს საერთაშორისო ტრენერები ქ-ნი მარინა თაქთაქიშვილი და ქ-ნი ნინო იმნაიშვილი.