საკურსო ნამუშევრის ჩვენება

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საკურსო ნამუშევრის ჩვენება

ამა წლის 12 აპრილს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის სატელევიზიო შემოქმედებით სახელოსნოში ჩატარდა მეორე დონის სტუდენტის მარიტა თევზაძის საკურსო ნამუშევრის ჩვენება – “ორი ნაბიჯი ნატომდე…”. გადაცემა ეხებოდა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას.