პრაქტიკის დაცვა და მომზადებული გადაცემების ჩვენება

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


პრაქტიკის დაცვა და მომზადებული გადაცემების ჩვენება

პარასკევს, 2008 წლის 11 აპრილს ჩატარდა პრაქტიკის დაცვა და მომზადებული გადაცემების ჩვენება.
 
ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ტელე-რადიო ჟურნალისტიკის IV დონის სტუდენტებმა ,,საზოგადოებრივი მაუწყებლობის” ბაზაზე გაიარეს სასწავლო-გაცნობითი პრაქტიკა. პრაქტიკის ხელმძღვანელი – მარინა გერმანიშვილი.