გასვლითი ლექცია საწარმოში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გასვლითი ლექცია საწარმოში

ბიზნესისა და მართვის სკოლის მე-4 დონის სტუდენტებს გასვლითი ლექცია მოდულში \"ფინანსური ანალიზი და პროგნოზირება\" შპს \"პური ჩვენი არსობისა\"-ში ჰქონდათ. მოდულს ხელმძღვანელონდა ასოცირებული პროფესორი ხათუნა ჯოხაძე. წარმოების მენეჯერის დახმარებით, სტუდენტები გაეცნენ პურის ქარხნულად დამზადების სპეციფიკას. აღნიშნულმა ვიზიტმა სტუდენტებისთვის შეასრულა თეორიისა და პრაქტიკის სინქრონიზაციის ფუნქცია.