საერთაშორისო კავშირები: ინტეგრირების საგანმანათლებლო ქსელის წევრობა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საერთაშორისო კავშირები: ინტეგრირების საგანმანათლებლო ქსელის წევრობა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი გაწევრიანდა ინტეგრირების საგანმანათლებლო ქსელში, რომელიც  მიზნად ისახავს, დაეხმაროს უმაღლეს საგანმანათლებლო ინსტიტუტებს უნარ-ჩვევებისა და ცოდნის ამაღლებაში, რაც საშუალებას მისცემს მათ, ჩამოყალიბდნენ როგორც ინტეგრაციის მაღალი ხარისხის მქონე ორგანიზაციები;

ტირი აქცენტს აკეთებს შემდეგ მიმართულებებზე:

  • ცნობიერებისა და იმ უნარ-ჩვევების ამაღლება, რომელიც ხელს უწყობს სახელმწიფოს მუშაობას;
  • საჯარო და კერძო სექტორში, ასევე სამოქალაქო და ფართო საზოგადოებაში ინტეგრირების ძირითადი უნარ-ჩვევების დამკვიდრება;
  • გამჭვირვალობის პროცესი და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა;
  • სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობა;
  • კვლევების გაუმჯობესება საჯარო პოლიტიკის ირგვლივ არსებული დებატების კონტექსტში;
  • ინტეგრირების გამოყენების კვლევისა და სწავლების უნარის გამომუშავება და დამკვიდრება, რათა მიღწეულ იქნას ნაციონალური და განვითარებადი შედეგები.