საგაზაფხულო სემესტრის დაწყება

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საგაზაფხულო სემესტრის დაწყება

2011-2012 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი დაიწყება მიმდინარე წლის 5 მარტს.