გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დეკანის დიტერ უმბახის და სრული პროფესორის ლევან იზორიას ვიზიტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დეკანის დიტერ უმბახის და სრული პროფესორის ლევან იზორიას ვიზიტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

კონსტიტუციის კომენტარების ავტორთა სამუშაო შეხვედრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა. შეხვედრას ესწრებოდნენ კონსტიტუციის კომენტარების თითქმის ყველა ავტორი, მათ შორის გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დეკანი, გერმანელი იურისტ-მეცნიერი დიტერ უმბახი და სრული პროფესორი ლევან იზორია.

 

შეხვედრაზე დიტერ უმბახმა დამსწრე საზოგადოებას, გერმანიის კონსტიტუციის კომენტარების წერის გამოცდილება გაუზიარა. შეხვედრა ორგანიებული იყო გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების GTZ-ის მხარდაჭერით.