პროფესიული პრაქტიკის ანგარიშის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


პროფესიული პრაქტიკის ანგარიშის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში გაიმართა ბიზნესის და მართვის სკოლის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტების პროფესიული პრაქტიკის ანგარიშების დაცვა. პროფესიული პრაქტიკის ობიექტები წარმოდგენილი იყო კერძო და სახელმწიფო სექტორიდან: შპს ,,ჰიპ ჯორჯია“; სს ,,თელასი“, სს „საქართველოს ბანკი“; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი; მიკროსაფინანსო ოგრანიზაცია „სიტი კრედიტი“; სს „თიბის ბანკი“ და ა.შ. საკვალიფიკაციო კომისიის მიერ წარმოდგენილი პრაქტიკის ანგარიშები შეფასებული იქნა მაღალ დონეზე. (იხ. დანართი) რობაქიძე, ცენტერაძე, ანთია, მაისურაძე.