თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

გრიგოლ რობაქიძს სახელობის უნივერსიტეტთან არსებულ შემოქმედებით სახელოსნოში ჩატარდა II კურსის სტუდენტის სალომე ინასარიძის თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე, „ჟურნალისტიკის უფლებამოვალეობანი“. კონფერენციას ესწრებოდნენ და განხილვაში მონაწილეობას იღებდნენ სახელოსნოს I, II და III კურსის სტუდენტები.