იმიტირებული სასამართლო პროცესი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


იმიტირებული სასამართლო პროცესი

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მეორე აკადემიური წლის სტუდენტების მონაწილეობით უნივერსიტეტში, პროფესორ მეგი მანდარიას ხელმძღვანელობით, ინგლისურენოვანი იმიტირებული სასამართლო პროცესი გაიმართა. პროცესი ეხებოდა ქურდობის შედეგად დანაშაულის ჩადენას. გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლების გარდა, იმიტირებულ პროცესს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე დავით სულაქველიძე ესწრებოდა. პროცესი საინტერესოდ წარიმართა. სტუდენტებმა გამოავლინეს, როგორც პროფესიული ,ასევე უცხო ენების ცოდნა. სამომავლოდ დაიგეგმა სხვა იმიტირებული სასამართლო პროცესების გამართვა.