გაწევრიანება საერთაშორისო ირგანიზაციაში CEEMAN

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გაწევრიანება საერთაშორისო ირგანიზაციაში CEEMAN

2012 წლის ივლისს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი გახდა მენეჯმენტის განვითარების საერთაშორისო ასოციაციის (CEEMAN) სრული წევრი, რაც საშულებას აძლევს უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებს მონაწილეობა მიიღონ აღნიშნული ორგანიზაციის მიერ გამართულ კონფერენციებში.