ინფორმაცია მეორადი ჩარიცხვებისა და რეგისტრაციის შესახებ

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ინფორმაცია მეორადი ჩარიცხვებისა და რეგისტრაციის შესახებ

აბიტურიენტებმა, რომლებიც 2012-2013 წლის სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, მეორადი ჩარიცხვების შედეგად, სხვადახვა სპეციალობებზე, ჩაირიცხნენ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში, სტუდენტთა ადმინისტრაციული რეგისტრაცია უნდა გაიარონ 2012 წლის 18 სექტემბრიდან - 20 სექტემბრამდე.

 

 აბიტურიენტებმა/სტუდენტებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

 

საშუალო სკოლის ატესტატი

სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის)

ფოტოსურათი (3X4) CD დისკთან ერთდ

პირადობის მოწმობის ასლი