პირველკურსელთა მიღება

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


პირველკურსელთა მიღება

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში ახალი სასწავლო წელი 17 სექტემბერს დაიწყო. ამასთან დაკავშირებით, უნივერსიტეტი პირველკურსელებს, გასაცნობ შეხვედრაზე ერთი დღით ადრე 16 სექტემებრს 12:00 საათზე შეხვდა.

 

პირველკურსელების მიღების ფარგლებში დაგეგმილი იყო შეხვედრები უნივერსიტეტის რექტორთან და ადმინისტრაციასთან.

 

როგორც ცნობილია, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის ექსკლუზიური პროექტია „გრანტს+გრანტი“, რომლის ფარგლებშიც სტუდენტს სახელმწიფო 100% -იანი გრანტის მოპოვების შემთხვევაში უნივერსიტეტი იმავე ოდენობის საუნივერსიტეტო გრანტს ანიჭებს, ანუ ასწავლის უფასოდ.

 

პირველკურსელთა მიღების ერთ-ერთი ნაწილი სწორედ სახელმწიფო გრანტის მქონე სტუდენტთა საზეიმოდ გამოცხადება და მათი სწავლის გადასახადისგან განთავისუფლება იყო.

 

ასევე, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი ყველა პირველკურსელს, რომელთაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებში სკანირებული ქულით 2000-ს გადააჭარბა შეპირებისამებრ, გადასცა პორტატული კომპიუტერი.

 

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი ულოცავს ყველა პირველკურსელს სტუდენტის სტატუსის მიპოვებასა და გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში სწავლის შესაძლებლობას და ბედნიერი სტუდენტობის გატარებასთან ერთად პროფესიულ და კარიერულ წინსვლას უსურვებს.