თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია

გრიგოლ რობაქიძს სახელობის უნივერსიტეტთან არსებულ შემოქმედებით სახელოსნოში ამა წლის 27 ოქტომბერს ტარდება თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია, თემაზე: საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში. ძირითადი მომხსენებელი III კურსის სტუდენტი, რუსუდან ქიმერიძე, კონფერენციაში საკუთარ მოსაზრებებს დააფიქსირებენ და დისკუსიაში მონაწილეობას მიიღებენ ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის I და II კურსის სტუდენტები