ახალგაზრდა ბანკირების პროგრამა „პროკრედიტ ბანკისგან“

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ახალგაზრდა ბანკირების პროგრამა „პროკრედიტ ბანკისგან“

დოკუმენტური ფილმი „პროკრედიტ ბანკის“ ისტორიის და ახალგაზრდა ბანკირების პროგრამის შესახებ მოგითხრობთ. გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის ბიზნესის და მართვის სკოლის სტუდენტები აღნიშნულ პროგრამაში შესარჩევ კონკურს გადიან.