სტუდენტების მონაწილეობა საერთაშორისო გაცვლით პროგრამაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტების მონაწილეობა საერთაშორისო გაცვლით პროგრამაში

საერთაშორისო ახაგაზრდული ორგანიზაცია აისეკ საქართველოს ლოკალურმა კომიტეტმა გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტმა წარმატებით განახორციელეს პარტნიორული შეთანხმება, რაც გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სტუდენტთა საერთაშორისო გაცვლით პროგრამებში ჩართულობას ეხებოდა;

 

რამდენიმე შესარჩევი ეტაპისა და კონკურსის შედეგად შეირჩა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნვიერსტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სტუდენტი თამთა ქოიავა, რომელმაც 6 კვირის განმავლობაში სტაჟირება გაიარეს პრაღის (ჩეხეთი) სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანიზაციაში.

 

თამთა ქოიავას პროექტში მონაწილეობის ხარჯები უზრუნველყო გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტმა, ხოლო საცხოვრებელს და კვება უზრუნველყო აისეკმა.

 

თამთა ქოაივას შთაბეჭდილებები იხილეთ აქ.