საჯარო ლექცია ტურიზმის სპეციალობის სტუდენტებისთვის

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საჯარო ლექცია ტურიზმის სპეციალობის სტუდენტებისთვის

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ეკოტურიზმისა და კულტურული რესურსების მართვის სპეციალისტმა - ლია კალმახელიძემ გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის ტურიზმის სპეციალობის სტუდენტებისათვის საქართველოს დაცული ტერიტორიების შესახებ საჯარო ლექცია ჩაატარა.

 

დაცული ტერიტორიების უპირველესი დანიშნულება უნიკალური ბიომრავალფეროვნების, დამახასიათებელი ეკოსისტემების დაცვა-შენარჩუნებაა. ამჟამად საქართველოს დაცული ტერიტორიების საერთო ფართობია 520 273 ჰა, რაც ქვეყნის ტერიტორიის დაახლოებით 7,46 %-ია. საქართველოში არსებობს IUCN-ის კრიტერიუმების მიხედვით 68 სხვადასხვა კატეგორიის დაცული ტერიტორია, მათ შორის: 14 სახელმწიფო ნაკრძალი, 10 ეროვნული პარკი, 18 აღკვეთილი, 24 ბუნების ძეგლი, 2 დაცული ლანდშაფტი.

 

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტსა და დაცული ტერიტორიების სააგენტოს შორის დაიდება მემორანდუმი, რაც ხელს შეუწყობს ერთობლივი პროექტების განხორციელებას, სტუდენტთა სტაჟირებასა და დასაქმებას.