სერტიფიცირებული ტრენინგი გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სერტიფიცირებული ტრენინგი გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის

გრიგოლ რობაქაქიძის უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის სერთიფიცირებული ტრენინგი თემაზე „ახალგაზრდა ამომრჩევლების არჩევნებში მონაწილეობის მნიშვნელობა“ არასამთავრობო ორგანიზაცია „საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრმა“ ჩაატარა.

 

ტრენინგის ფარგლებში საუბარი შეეხო არჩევნების მნიშვნელობას, არჩევნების პროცესის საკანონმდებლო რეგულაციების და საქართველოს მოქალაქის არჩევნებში, რეფერენდუმისა და პლებისციტში მონაწილეობის საკითხებს.