სტუდენტების მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტების მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტსა და ჰაიდენჰაიმის უნივესიტეტს (გერმანია) შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე, ბიზნესისა და მართვის სკოლის მაღალი რეიტინგის მქონე სტუდენტებს, კონკურსში გამარჯვების შედეგად შესაძლებლობა ეძლევათ სწავლა გააგრძელონ აღნიშნულ უნივერსიტეტში ერთი სემესტრით. სწავლების პროცესი ფინანსდება გერმანული მხარის მიერ. 2012 წლის 1 ოქტომბერს ბიზნესისა და მართვის სკოლის სტდენტები ნინო კუპატაძე, ბექა კვეზერელი და გიორგი ახვერდსაშვილი იმყოფებოდნენ ჰაიდენჰაიმის უნივერსიტეტში 3 თვით. კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტებს გადაეცათ სერთიფიკატები. გერმანიაში დაგროვილი კრედიტები მათ ჩაეთვალათ გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში.

 

სტუდენტების პროექტში მონაწილეობით მიღებულ გამოცდილებასა და შთაბეჭდილებებზე სრული ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ დოკუმენტი.

ნინო კუპატაძე

ბექა კვეზერელი