კვლევითი სტიპენდია მაქს პლანკის საერთაშორისო და უცხოეთის სისხლის სამართლის ინსტიტუტში (ფრაიბურგი, გერმანია)

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


კვლევითი სტიპენდია მაქს პლანკის საერთაშორისო და უცხოეთის სისხლის სამართლის ინსტიტუტში (ფრაიბურგი, გერმანია)

2013 წლის 1 აგვისტოდან გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში 2 თვით გაემგზავრა მაქს პლანკის საერთაშორისო და უცხოეთის სისხლის სამართლის ინსტიტუტში კრიმინოლოგიის საკითხებში კვლევის ჩასატარებლად.

 

პროფესორის პროგრამაში მონაწილეობის და ცხოვრების საფასურს უზრუნველყოფს გერმანიის აკადემიური გაცვლითი პროგრამების სააგენტო.