სწავლა დოქტორანტურაში მაქს პლანკის საერთაშორისო კვლევის რეტალიაციის, მეციაციისა და სასჯელის სკოლაში (ფრაიბურგი, გერმანია)

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სწავლა დოქტორანტურაში მაქს პლანკის საერთაშორისო კვლევის რეტალიაციის, მეციაციისა და სასჯელის სკოლაში (ფრაიბურგი, გერმანია)

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მაგისტრმა ალექსანდრე ღლონტმა მოიპოვა DAAD სტიპენდია. იგი 2013 წლის აგვისტოდან სკოლაში 3 წლით მიემგზავრება მაქს პლანკის რეტალიაციის, მეციაციისა და სასჯელის საერთაშორისო კვლევის სკოლაში, სადაც იგი მოამზადებს და დაიცავს სადოქტორო დისერტაციას კრიმინოლოგიაში. სამეცნიერო ხელმძღვანელი იქნება მაქს პლანკის საერთაშორისო და უცხოეთის სისხლის სამართლის ინსტიტუტის დირექტორი, პროფესორი ჰანს იორკ ალბრეხტი.