სამართლის სკოლის პროფესორ მერაბ ტურავას ვიზიტი გერმანიაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამართლის სკოლის პროფესორ მერაბ ტურავას ვიზიტი გერმანიაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი, სამართლის სკოლის პროფესორ მერაბ ტურავა, 2013 წლის ივლისიდან დღემდე, სამეცნიერო - კვლევითი მივლინებით იმყოფება ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტში, სადაც პარალელურ რეჟიმში, აწარმოებს მოლაპარაკებებს საუნივერსიტეტო უერთიერთთანამშრომლობისა და უნივერსიტეტის დოქტორანტთა სამეცნიერო სტაჟირებების პერსპექტივების შესახებ.