სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტთა საყურადღებოდ

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტთა საყურადღებოდ

ა) ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე 2013/2014 სასწავლო წელი დაიწყება მიმდინარე წლის 7 ოქტომბერს. სტუდენტები უნდა გამოცხადდნენ 18.30 საათზე, აუდიტორია - №605.

 

ბ) სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე 2013/2014 სასწავლო წელი დაიწყება მიმდინარე წლის 15 ოქტომბერს. სტუდენტები უნდა გამოცხადდნენ 18.00 საათზე, აუდიტორია - №401.