სადოქტორო პროგრამაზე 2013-2014 სასწავლო წლის მისაღები გამოცდების ჩატარების შესახებ

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სადოქტორო პროგრამაზე 2013-2014 სასწავლო წლის მისაღები გამოცდების ჩატარების შესახებ

გამოცდა უცხო ენაში (ინგლისური/გერმანული/ ფრანგული) ყველა მიმართულებით ­- 15 ოქტომბერი, 16:00 საათი, აუდიტორია №403

 

 

  • შედეგების გამოქვეყნება - 16 ოქტომბერი;
  • პრეტენზიების განხილვა - 17-18 ოქტომბერი.

 

 

 

რეფერატის ან გამოქვეყნებული ნაშრომის დაცვა:

 

 

  • სამართლის პროგრამა - 22 ოქტომბერი, 15:00 საათი, II სართული საკონფერენციო დარბაზი;
  • ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა -22 ოქტომბერი, 16:00 საათი, აუდიტორია №605;
  • პოლიტიკის მეცნიერებების პროგრამა - 22 ოქტომბერი, 16:00 საათი, აუდიტორია №402.

 

 

 

შედეგების გამოქვეყნება - 23 ოქტომბერი;

 

 

ხელშეკრულების გაფორმება უნივერსიტეტსა და დოქტორანტობის კანდიდატს შორის - 23-25 ოქტომბერი;

 

რექტორის მიერ სამართლებრივი აქტის გამოცემა დოქტორანტთა ჩარიცხვის შესახებ - 2013 წლის 28 ოქტომბერი.