საჯარო მოხელეთა გადამზადების პროცესი კვლავ გრძელდება

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საჯარო მოხელეთა გადამზადების პროცესი კვლავ გრძელდება

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლაში გრძელდება საჯარო მოხელეთა გადამზადება.

 

პროექტი დაფინანსებულია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს - USAID პროგრამა დემოკრატიული მმართველობა საქართველოში (3G) მიერ.

 

საჯარო მოხელეების გადამზადება გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში ხორციელდება შემდეგი მიმართულებით: საჯარო სამსახურის სამართლებრივი ჩარჩო საქართველოში, საჯარო სამსახურის ეთიკა და საჯარო მმართველობა საქართველოში. ტრენინგების კურსი გაგრძელდება 2013 წლის დეკემბრის ბოლომდე.