დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ

დოქტორანტობის კანდიდატები, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს მისაღები გამოცდები:

 

სამართლის სკოლა:

 

 

 • სამართალი (კერძო, სისხლი, საჯარო სამართალი)

 

 

 1. აჩიკო კონცელიძე
 2. დავით ელისაბედაშვილი
 3. ნინო ლიკუჩავა
 4. ნინო ონიანი
 5. მინდია შეთეკაური
 6. შალვა კიკნაველიძე
 7. ირაკლი თედორაძე
 8. ეკა კენჭაძე
 9. ქეთევან ცინცაძე

 

 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა:

 

 • ფილოსოფია

 

 

 1. გურამ ბერბიჭაშვილი

 

 

 

 • პოლიტიკის მეცნიერებები

 

 

 1. გიორგი ჭანტურია

 

 

ბიზნესისა და მართვის სკოლა:

 

 • ბიზნესის ადმინისტრირება

 

 

 1. რომან ბოლქვაძე
 2. ლევან გორგილაძე

 

 

 

ხელშეკრულების გაფორმება უნივერსიტეტსა და დოქტორანტობის კანდიდატს შორის - 23- 25 ოქტომბერი;

 

რექტორის მიერ სამართლებრივი აქტის გამოცემა დოქტორანტთა ჩარიცხვის შესახებ - 2013 წლის 28 ოქტომბერი.