მეორე საერთაშორისო ვიდეო კონფერენცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მეორე საერთაშორისო ვიდეო კონფერენცია

2013 წლის 22 ოქტომბერს Erasmus Mundus (ერაზმუს მუნდუსის) პროგრამის EMINENCE და EMINENCE 2 პროექტების ფარგლებში გაიმართა მეორე საერთაშორისო ვიდეო კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს კონსორციუმის წევრმა უნივერსიტეტებმა. კონფერენციაზე განიხილეს შემდეგი საკითხები:

 

კონფერენცია საინტერესოდ, დებატების რეჟიმში წარიმართა. დისკუსიის დროს წამოიჭრა მეტად საინტერესო საკითხები. მონაწილეებმა მიიღეს რეკომენდაციები.

 

პრეზენტაციები შეიგიძლიათ იხილოთ http://mundus.home.amu.edu.pl/EMINENCE_MANAGEMENT/app/docs/list.php?no=17