სამართლის სკოლის დეკანის - დიტერ უმბახის ბლოკ-სემინარი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამართლის სკოლის დეკანის - დიტერ უმბახის ბლოკ-სემინარი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დეკანმა - პროფესორმა დიტერ უმბახმა მაგისტრებისთვის, ინგლისურენოვანი ბლოკ-სემინარი ჩაატარა თემაზე „ევროკავშირი - ისტორია, სამართალი და ეკონომიკა“. პროფესორმა მაგისტრებთან განიხილა ევროკავშირის ქვეყნებში სამართლებრივ და ეკონომიკურ სფეროში არსებული პრობლემური საკითხები და ისაუბრა მათ ურთიერთსასარგებლო კავშირზე.