სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს დასაქმების ცენტრი გთავაზობთ

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს დასაქმების ცენტრი გთავაზობთ

2013 წლის 14 ნოემბერს გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტსა და გაზეთ The FINANCIAL, Intelligence Group Ltd (the „My Career.ge”) შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომელიც ხელს შეუწყობს უნივერსიტეტის სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს შემდგომ დასაქმებასა და კარიერული წინსვლაში.

 

სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს დასაქმების ცენტრი გთავაზობთ