2013 წელს ერთიან ეროვნულ გამოცდებგავლილ აბიტურიენტთა საყურადღებოდ

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


2013 წელს ერთიან ეროვნულ გამოცდებგავლილ აბიტურიენტთა საყურადღებოდ

აბიტურიენტებმა, რომლებმაც მოიპოვეს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის უფლება, უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე უნდა გაიარონ ელექტრონული რეგისტრაციია მიმდინარე წლის 16 დეკემბრიდან 20 დეკემბრის ჩათვლით 11-დან 18 საათამდე და წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

 

 

  • საშუალო სკოლის ატესტატი;
  • სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის);
  • ფოტოსურათი (3X4) CD დისკთან ერთდ;
  • პირადობის მოწმობის ასლი;

 

 

რეგისტრაციის საზღაური შეადგენს 25 (ოცდახუთი) ლარს. თანხის გადახდა შეიძლება პროკრედიტ ბანკის ნებისმიერ ფილიალში, საკმარისია უნივერსიტეტის სახელწოდების დასახელება ან გადმორიცხვა სხვა ბანკის ფილიალიდან მითითებულ საბანკო რეკვიზიტებზე:

 

პროკრედიტ ბანკი

 

საბანკო კოდი - MIBGGE22

 

მიმღების დასახელება - შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

 

საიდენტიფიკაციო კოდი - 200002120

 

ანგარიშსწორების ანგარიში - GE10PC0133600100057570

 

გაითვალისწინეთ! თქვენ რეგისტრირებულად  ჩაითვლებით პორტალზე ელექტრონული რეგისტრაციის გავლის,   მითითებულ  საბანკო ანგარიშზე თანხის გადახდისა და დოკუმენტების წარმოდგენის  შემდეგ.

 

ელექტრონული რეგისტრაცია გაიარე აქ (გააქტიურდება 16 დეკემბრიდან)