სამართლის სკოლის სტუდენტები სწავლას საფრანგეთში აგრძელებენ

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამართლის სკოლის სტუდენტები სწავლას საფრანგეთში აგრძელებენ

საფრანგეთის ქ. ნანტის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან დადებული მემორანდუმის პროგრამის ფარგლებში, გრიგოლ რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მესამე კურსის ორი სტუდენტი გიორგი მაქარაშვილი და ალექსანდრე მერმანიშვილი გაემგზავრნენ ქ. ნანტში, სადაც 5 თვის მანძილზე სავალდებულო მოდულების გარდა შეისწავლიან ევროპულ და ბრიტანულ სამართალს. სემესტრის წარჩინებულად დამთავრების შემთხვევაში ახალგაზრდებს გადაეცემათ ქ. ნანტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიპლომები.