სიუჟეტი გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სოციოლოგიის და ფსიქოლოგიის პროგრამების შესახებ ტელეკომპანია „იმედის“ გადაცემა „იმედის დილაში“

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სიუჟეტი გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სოციოლოგიის და ფსიქოლოგიის პროგრამების შესახებ ტელეკომპანია „იმედის“ გადაცემა „იმედის დილაში“

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სოციოლოგიის და ფსიქოლოგიის  პროგრამების, აკადემიური პერსონალის, სწავლა-სწავლების მეთოდიკის და პრიორიტეტის შესახებ, უნივერსიტეტის ლექტორები და სტუდენტები საუბრობენ.