სტუდენტების მობილობა ჰოუვ კოლეჯში (დიდი ბრიტანეთი)

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტების მობილობა ჰოუვ კოლეჯში (დიდი ბრიტანეთი)

გირგოლ როვაქიძის სახელობის უნივერსიტეტსა და ჰოუვ კოლეჯს (დიდი ბრიტანეთი) დადებული ხელშეკრულების ფარგლებში ჰუმანიტარულ და სოციალური მეცნიერებათა სკოლის სტუდენტი ირინე მიგრიაული 18 თვის განმავლობაში იმყოფებოდა ჰოუვ კოლეჯში კრეატიული კომუნიკაციის სასერთიფიკატო კურსის გასავლელად. კურსის დასრულების შედეგ სტუდენტს გადაეცა სერთიფიკატი. ჰოუვ კოლეჯში დაგროვილი კრედიტები სტუდენტს ჩაეთვალა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსტიტეტში.

 

ირინე მიგრიაულის შტაბეჭდილებების იხ. აქ