გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის აკადემიური მაცნეს სამართლის სერია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის აკადემიური მაცნეს სამართლის სერია

2014 წლის აპრილს გამოვიდა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის აკადემიური მაცნის სამართლის სერიის მე-2 სა მე-3 ნომრები ქართულ და ინგლისურ ენებზე.