სტუდენტური თვითმმართველობის ეთიკის კოდექსი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტური თვითმმართველობის ეთიკის კოდექსი

სპორტისა და ახალგაზრდობის სამქეთა სამინისტროსთან არსებულმა სტუდენტური თვითმმართველობების განვითარების კომისიამ მიიღო სტუდენტური თვითმმართველობის ეთიკის კოდექსი, რომელიც პირველად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში სტუდენტურ თვითმმართველობებისთვის პოლიტიკური თავისუფლების რეალური და სამართლებრივი გარანტი გახდა. სტუდენტების მუშაობის შედეგად შეიქმნა ყველა პირობა იმისათვის, რომ სტუდენტური თვითმმართველობები ორიენტირებულნი იყვნენ მხოლოდ სტუდენტების ინტერესების დაცვაზე, რაც სტუდენტურ ცხოვრებას მეტად აქტიურს გახდის. სტუდენტური თვითმმართველობის ეთიკის კოდექსს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტიდან ხელი მოაწერა დავით სარიშვილმა.