დიპლომის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


დიპლომის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ქართულ - ფრანგული გაცვლითი პროგრამის (ალმა მატერი - ნანტი უნივერსიტეტი) პირველი მონაწილეები ნანტიდან თბილისში დაბრუნდნენ. პროგრამა ითვალისწინებდა 6 თვიან სწავლებას ნანტის უნვერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტზე. გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტებმა გიორგი მარქარაშვილმა და ალექსანდრე მერმანიშვილმა წარმატებით გაიარეს სწავლება და მოიპოვეს სპეციალური სერტიფიკატები.