დიპლომის დაცვა სამართლის სკოლაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


დიპლომის დაცვა სამართლის სკოლაში

15 ივლისს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტების სამაგისტრო დიპლომის დაცვა შედგა. კერძო სამართლის მიმართულებით წარმოდგენილი იყო 16 სტუდენტის ნამუშევარი. კომისიის თავმჯდომარე პროფესორი ზურაბ ძლიერიშვილი გახდათ, კომისიის წევრები იყვნენ: სამართლის სკოლის დეკანი, პროფესორი დევი ხვედელიანი და პროფესორი - ვალერი ხრუსტალი, სისხლის სამართლის მიმართულებით სამაგისტრო დიპლომი 4 სტუდენტმა დაიცვა, კომისიის თავმჯდომარე მერაბ ტურავა იყო, წევრები კი პროფესორები გიორგი ღლონტი და პეტრე დაუთაშვილი, კომისიის მდივანი - ნანა გამახარია.