ექსპედიცია ტობავარჩხილის ტბაზე

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ექსპედიცია ტობავარჩხილის ტბაზე

გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და მართვის სკოლის ტურიზმის პროგრამის ფარგლებში მოეწყო ექსპედიცია სამეგრელოში, ტობავარჩხილის ტბაზე პროგრამის ასოცირებული პროფესორის მაია მელაძისა და მისი ასისტენტის გიორგი თარხნიშვილის ხელმძღვანელობით.

 

ექსპედიციაში მონაწილეობდნენ ტურიზმის პროგრამის სტუდენტები. სტუდენტებმა შეისწავლეს მთიანი სამეგრელოს ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსები და მარშრუტები.