მედიცინის სკოლის სტუდენტთა საშემოდგომო კინფერენცია - 2014

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მედიცინის სკოლის სტუდენტთა საშემოდგომო კინფერენცია - 2014

ჩატარდა გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლის  სტუდენტთა  საშემოდგომო კონფერენცია - 2014. 

 

კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის  მედიცინის სკოლის და ფსიქოლოგიის პროგრამის  სტუდენტებმა . განხილული იქნა ზოგად ბიოლოგიური და მედიკო-სტომატოლოგიური  პრობლემები და თანამედროვე მიღწევები. ყოველი მოხსენების შემდეგ იმართებოდა დისკუსია და აზრთა გაცვლა-გამოცვლა.

 

კონფერენციაში მონაწილე სტუდენტებს   გადაეცათ  შესაბამისი სერტიფიკატი. 

 

 

 კონფერენციის პროგრამა იხ. აქ