“ხელოვნური ყვავილები” გრან-პრის მფლობელია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


“ხელოვნური ყვავილები” გრან-პრის მფლობელია

ჩვენი უნივერსიტეტის ლექტორს, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტთან არსებულ ქართული ემიგრაციის, ისტორიისა და გეოგრაფიის ინსტიტუტის დირექტორს პოფესორ პაატა ნაცვლიშვილს სოლენზარის კულტურის ინსტიტუტმა მიანიჭა საერთაშორისო გრანპრი პოეზიაში, 2014 წელს პარიზში გამოცემული მისი წიგნისათვის „ხელოვნური ყვავილები“. პრიზის გადაცემა მოგვიანებით მოხდება სორბონში. გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი ულოცავს ბატონ პაატას კიდევ ერთ წარმატებას!