მერაბ ტურავა საკონსტიტუციო სასამართლოში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მერაბ ტურავა საკონსტიტუციო სასამართლოში

2015 წლის 20 მარტს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შეემატა ახალი ღირსეული წევრი. საქართველოს პარლამენტში გამართული კენჭისყრის შედეგად გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის პროფესორი, სამართლის სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი, სამართლის დოქტორი ბატონი მერაბ ტურავა არჩეულ იქნა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად. უნივერსიტეტი ულოცავს ბატონ მერაბს არჩევას და უსურვებს წარმატებას ამ საპასუხისმგებლო და საპატიო თანამდებობაზე.