სტუდენტების შეხვედრა რექტორთან

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტების შეხვედრა რექტორთან

2015 წლის 18 მარტს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში მოეწყო სტუდენტების შეხვედრა რექტორთან. შეხვედრა მიმდინარეობდა ინტერაქტიულ რეჟიმში, სტუდენტებმა დასვეს კითხვები და განიხილეს ის საკითხები რაც მათ ყველაზე მეტად აინტერესებთან. შეხვედრამ სტუდენტების დიდი მოწონება დაიმსახურა და გამოითქვა სურვილი, რომ შემდგომშიც გაიმართოს მსგავსი ტიპის შეხვედრები.