სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამა

სახელმწიფო უწყებებში სტაჟირების მსურველთა მეორე ნაკადის რეგისტრაცია 16 მარტს 15:00 საათიდან დაიწყება.

 

სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად, სტუდენტებს/კურსდამთავრებულებს საშუალება ექნებათ, რეგისტრაცია გაიარონ სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის ვებ-გვერდზე – www.stajireba.gov.ge