საჯარო ლექცია „ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესახებ“

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საჯარო ლექცია „ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესახებ“

2015 წლის 1 აპრილს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში ბიზნესის და მართვის სკოლის მოწვევით საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციამ (AYEG) პროექტ „ვიშეგრადის ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება საქართველოსა და უკრაინისთვის“ ფარგლებში ჩაატარა საჯარო ლექცია „ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესახებ“. პრეზენტაციის ფარგლებში მოხდება ასევე ინფორმაციის გაცნობა „საზაფხულო სკოლის“ ორგანიზების თაობაზე.